دیزی سرای شمرون مشهد -آکا

آکاایران: مکانی تمیز و دلباز محیطی خانوادگی برای صرف صبحانه ناهار و عصرانه
دیزی با گوشت تازه گوسفندی
املت نیمرو مخصوص
میرزا قاسمی

به گزارش آکاایران: شماره تلفن: 05137310811
شماره همراه:09100035057

آدرس: ایران – خراسان رضوی – مشهد بلوار هدایت، هدایت ۶

,[categoriy]

آکاایران: دیزی سرای شمرون مشهد

منبع :

zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات