آکا ایران

کاشمر خراسان رضوی آکا ایران

  کاشمر را بیشتر بشناسیمکاشمـَر یا ترشیز از شهرهای جنوب غربی استان خراسان رضوی ایران است. این شهر در حدود ۲۰۰ کیلومتری مشهد قرار دارد.کاشمر یکی از شهرستان‌های استان خراسا
برج علی‌آباد کاشمر

برج علی‌آباد کاشمر

  در گوشه و کنار ایران، برج‌های تاریخی فراوانی وجود دارد که هر یک نشان‌دهنده هنر، معماری و تاریخ این سرزمین کهنسال است.این برج‌های تاریخی که در روزگاران کهن با ا
تبلیغات