دره اجنه - شهرستان چناران

دره اجنه - شهرستان چناران

  زیبایی های دره اجنه + عکس دره اجنه یکی از دره های فرعی دره اخلمد واقع در روستای اخلمد از توابع شهرستان چناران در استان خراسان رضوی با ارتفاع ۱۴۴۰ متری از سط
چناران خراسان رضوی

چناران خراسان رضوی

 شهرستان چناران را بیشتر بشناسیمشهرستان چناران از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است. مرکز این شهرستان شهر چناران بوده و دارای دو بخش مرکزی و گلبهار است. در سال ۱۳۸۵، این شهرست
تبلیغات