بردسکن خراسان رضوی

بردسکن خراسان رضوی

بردسکن را بیشتر بشناسیمشهرستان بَردَسکَن از شهرستان‌های استان خراسان رضوی می‌باشد. مرکز این شهرستان شهر بردسکن است. در سال ۱۳۸۵، این شهرستان تعداد ۶۹٬۵۵۱ نفر جمعیت داشته است. تقسی
تبلیغات