شهرستان طرقبه و شاندیز، یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی است.

این شهرستان تا تابستان ۱۳۸۷، یکی از بخش‌های شهرستان مشهد بود که در این تاریخ به شهرستان ارتقا یافت.
سه راهی طرقبه-شاندیز به عنوان مرکز این شهرستان می‌باشد.

 

شهرستان طرقبه و شاندیز بعد از مشهد مهمترین شهرستان توریستی و گردشگری استان خراسان رضوی محسوب می‌شود. شهر شاندیز نیز بعنوان اولین منطقه بین المللی نمونه گردشگری ایران در سال 1384 توسط دولت برگزیده شده است . سوغات این شهرستان صنایع دستی، پوستین دوزی، بستنی شیشلیک می‌باشد. ارتفاعات مهم بینالود در جنوب این شهرستان قرار دارد. این شهرستان دارای مراکز متعدد تفریحی پذیرایی، اقامتی، رفاهی است.

 

تبلیغات