بیدُخت شهری است در بخش مرکزی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی ایران. جمعیت آن براساس آمار سرشماری سال ۱۳۸۵ برابر با ۴۸۲۳ نفر بوده است.

این شهر در فاصله ۲۷۲ کیلومتری جنوب شهر مشهد قرار گرفته است.

تبلیغات