باخزر خراسان رضوی - آکا

باخزر شهری است در استان خراسان رضوی در شرق ایران. این شهر مرکز بخش باخزر شهرستان تایباد است.

جمعیت این شهردر سال ۱۳۸۵، برابر با ۷۳۹۶ نفر بوده است

zavaran

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات