خواف را بیشتر بشناسیم

شهرستان خواف یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است و مرکز آن شهر خواف می‌باشد که در ۲۵۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع است. سنگان، نشتیفان، قاسم‌آباد و سلامی دیگر شهرهای آن هستند.

مهمترین شخصیتی که تا کنون در این شهرستان زندگی کرده نعیم جان فرح آبادی می‌باشد ایشان هم اکنون در حال تحصیل در مشهد می‌باشند و اطلاعات دیگری از ایشان در دسترس نیست.

این شهرستان با چهار بخش مرکزی، سنگان، جلگه زوزن، و سلامی و جمعیتی بیش از ۱۱۰ هزار نفر، در نوار مرز شرقی ایران قرار دارد و ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد.

این شهرستان از شمال به شهرستان رشتخوار، از غرب به شهرستان گناباد، از جنوب به شهرستان قاینات و از شرق به شهرستان تایباد و افغانستان متصل است.


تقسیمات کشوری
بخش مرکزی شهرستان خواف
دهستان نشتیفان
دهستان میان خواف
شهرها: خواف و نشتیفان

بخش سنگان
دهستان پائین خواف
دهستان بستان
شهر سنگان

بخش جلگه زوزن
دهستان زوزن
دهستان کیبر
شهرها: قاسم آباد

بخش سلامی
دهستان بالاخواف
دهستان سلامی
شهرها: سلامیویکیپدیا

تبلیغات