جغتای را بیشتر بشناسیم

شهرستان جغتای، یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی می‌باشد.

این شهرستان تا مهرماه ۱۳۸۷، یکی از بخش‌های شهرستان سبزوار بود که در این تاریخ به شهرستان ارتقا یافت

شهر جغتای؛ مرکز این شهرستان می‌باشد.

تقسیمات کشوری
شهرستان جغتای
بخش مرکزی
بخش هلالی


جمعیت
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان جغتای در سال ۱۳۸۵ برابر با ۴۶۷۸۲ نفر بوده‌است

تبلیغات