سربیشه خراسان جنوبی

سربیشه خراسان جنوبی

سربیشه را بیشتر بشناسیمشهرستان سربیشه به مرکزیت شهر سربیشه، یکی از شهرستان‌های استان خراسان جنوبی ایران است. شهرستان سربیشه، تا سال ۱۳۸۱ یکی از بخش‌های شهرستان بیرجند بود که در ای
تبلیغات