تصاویری

تصاویری زیبا از کاروانسرای سرایان

تصاویری دلپذیر از کاروانسرای سرایان کاروانسرای سرایان مربوط به دوره صفوی است و در سرایان، میدان کوثر واقع شده است. به گزارش تالاب این کاروانسرا که متعلق به دوره صفویه می باشد
کاروانسرای سرایان

کاروانسرای سرایان

کاروانسرای سرایان مربوط به دوره صفوی است و در سرایان، میدان کوثر واقع شده است. این کاروانسرا که متعلق به دوره صفویه می باشد و به رباط شاه عباسی نیز مشهور است م
سرایان خراسان جنوبی

سرایان خراسان جنوبی

شهرستان سرایان در شمال غربی استان خراسان جنوبی واقع است. شهرستان سرایان از غرب به شهرستان فردوس، از شمال به بخش کاخک شهرستان گناباد، از شرق به بخش سده شهرستان قائنات، از جنوب و جنو
تبلیغات