درمیان خراسان جنوبی

درمیان خراسان جنوبی

درمیان را بیشتر بشناسیمشهرستان دَرمیان به مرکزیت شهر اسدیه، یکی از شهرستان‌های استان خراسان جنوبی در ایران است. این شهرستان در شرق شهرستان بیرجند، جنوب شهرستان قائن و شمال شهرستان

تبلیغات