شاه عباس

کاروانسرای شاه عباسی کرمانشاه

مجموعه: مکانهای تاریخی ایران کاروانسرای شاه عباسی کرمانشاه   کاروانسرای شاه عباسی در سی کیلومتری شمال شرقی کرمانشاه قرار دارد   کاروانسرای بیستون
زلزله مانع سفر خارجی ها به کرمانشاه نشد

زلزله مانع سفر خارجی ها به کرمانشاه نشد

به نقل از ایسنا، زلزله ی غرب کشور نه تنها گردشگران خارجی را از برنامه ی سفرشان به کرمانشاه منصرف نکرد، بلکه همدردی بسیاری از آن ها را نیز در پی داشت. سید هادی شیرازی، دبیر جامعه
قصر شیرین

کاروانسرای عباسی قصر شیرین در کرمانشاه

کاروانسرای عباسی قصر شیرین در کرمانشاه کاروانسرای عباسی قصر شیرین در این مقاله می خواهیم شما را با این اثر تاریخی آشنا کنیم که متاسفانه در زلزله ی اخیر کرمانشاه آسیب جدی دیده است
تبلیغات