معبد آناهیتا و هرسین

معبد آناهیتا و هرسین

معرفی محوطه های باستان شناختی استان کرمانشاهبنای معروف به معبد آناهیتا در مرکز شهر کنگاور بر سر راه همدان به کرمانشاه قرار دارد. این بنا بر روی تپه ای طبیعی با حداکثر ارتفاع سی و د
آکا

هرسین کرمانشاه - آکا

هرسین را بیشتر بشناسیممرکز این شهرستان شهر هرسین و جمعیت آن ۹۶٫۰۱۹ (برآورد ۱۳۸۳خ) است. این شهرستان از دو بخش مرکزی (به مرکزیت شهر هرسین) و بیستون (به مرکزیت شهر بیستون) تشکیل شده ا
تبلیغات