اسلام آباد غرب را بیشتر بشناسیم

اسلام آباد غرب را بیشتر بشناسیم

تاریخچه اسلام آباد غرباسلام‌آباد در حوزه تاریخی بسیار مهم باختر کشور و در مسیر شاخه اصلی راه ابریشم و در مصب حوزه بزرگ راه بین‌النهرین ، آسیای صغیر و دریای مدیترانه و تمدن بزرگ مصر
تبلیغات