در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بیستون بر سر راه است ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته کرمانشاه از سایت ایرانگردی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید


بیسُتون، بیسِتون، بیسْتون، بهسْتون... شما کوه فرهاد تراش را با چه نامی می خوانید؟ صخره ای که از روزگار پر رونق کرمانشاه ، یعنی روزگاری که کاروان ها و نظامیان از بابل و بغداد به سوی کوه های زاگرس و همدان (اکباتان) می تازیدند، خاطرات زیادی دارد. ایرانیان قدیم، بیستون امروز ما را بَغستانَ و بگستانَ می نامیدند. یعنی جایگاه خدایان. این صخره در نوشته های یونانی بگیستانُن (اُروس) نامیده می شود و در آثار جغرافیدانان عرب سده های میانی مثل ابن حَوقل، اصطخری و یاقوت هم نام این کوه بَهِستون، بِهِستون (ستونهای خوب) و بهیستان آمده است. در مجموع اگر بخواهید تغییر نام بیستون را بدانید، باید این نام ها را پشت سر هم ردیف کنید: بَغستانَ، بگستانَ، بهستون، بهستان و بیستون.

 

مهمترین اثر باستانی در این محوطه نقش برجسته و کتیبه داریوش است که

اولین سال فرمانروایی داریوش را از زبان خود او روایت می کند. ماندگارترین

اثر باستانی ایران که


منبع تبیان

گردآوری ایران شناسی آکاایران
بیستون بر سر راه است گردآوری توسط بخش شهرهای استان کرمانشاه- دیدنی های استان کرمانشاه سایت آکاایران
تبلیغات