اگر سری به کرمانشگاه بزنید می توانید مدرسه و

بازار زرگرهای تهران

امامقلی میرزا عمادالدوله، یا عمادالدوله دولتشاه از رجال نامدار ایران در عصر قاجار و پسر ششم محمدعلی میرزا دولتشاه بود. عمادالدوله همچون پدرش دولتشاه برای سالیان مدید حکومت ایالات غربی ایران را بر عهده داشت و با عنوان والی غرب و سرحددار عراقین خوانده می‌شد. او همچنین مدتی وزیر عدلیه (دادگستری) ایران بود. از او به جز بازار زرگرها

نسبت بیشتر اعضای خاندان بزرگ دولتشاهی که احفاد دولتشاه محسوب می‌شوند، به امامقلی میرزای عمادالدوله می‌رسد. او افزون بر مناصب دولتی و حکومتی خویش، مردی ادیب و شاعر و اهل فضل بود و خطی خوش داشت. از وی آثاری مکتوب همچون کتاب انشاء و همین طور اشعاری به زبان های فارسی و عربی باقی مانده‌است.

معماری مسجد عمادالدوله

مسجد عمادالدوله در کرمانشاه

این درگاه امروزه در مدخل مسجد و مسجد عمادالدوله کرمانشاه

 مسجد عمادالدوله دارای صحن مرکزی است و در پیرامون آن، حجره هایی برای سکونت طلاب علوم دینی ساخته شده است. بازار و کاروانسرای عمادالدوله با صدها مغازه و حجره وقف بر مصارف این مسجد است.

 

بخش گردشگری تبیان

برگرفته از: میراث فرهنگی کرمانشاه، باشگاه خبرنگاران جوان


گردآوری ایران شناسی آکاایران
گردآوری توسط بخش شهرهای استان کرمانشاه- دیدنی های استان کرمانشاه سایت آکاایران

تبلیغات