راور کرمان

راور کرمان

راور از شهرستان های استان کرمان است که در 140 کیلومتری شهر کرمان واقع شده است. مرکز این شهرستان شهر راور است. جمعیت شهرستان راور بنا بر سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران، برابر 394
تبلیغات