آکاایران: این بنا در محله خواجه خضر کرمان واقع گردیده و ظاهراً بنای اولیه آن به روزگار فرمانروایی قراختاییان در اوایل قرن هفتم ه . ق ساخته شده بوده که در زلزله تیرماه 1361 شمسی ویران و بنای جدیدی جایگزین آن شده است .

مسجد خواجه خضر

آکاایران: مسجد خواجه خضر

مسجد خواجه خضر

مسجد خواجه خضر

مسجد خواجه خضر

مسجد خواجه خضر

منبع :

تبلیغات