بوستان مهندس صبوری -آکا

آکاایران: این مکان به نام مهندس صبوری (شخصی که در شهرداری زحمات زیادی کشیدند و به علت ناراحتی قلبی از دنیا رفتند) گذاشته شده و مکان خوبی برای ورزش صبحگاهی می باشد .

به گزارش آکاایران: آدرس : کرمان – سیرجان‎ بلوار سید جمال الدین اسدآبادی

,[categoriy]

آکاایران: بوستان مهندس صبوری

منبع :

zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات