آکاایران: این پارک از مراکز تفریحی شهر کرمان است و در بلوار پرستار واقع شده است و مجهز به سالن بولینگ می باشد .

به گزارش آکاایران: آدرس :کرمان – کرمان بلوارپرستار

پارک مادر کرمان

آکاایران: پارک مادر کرمان

پارک مادر کرمان

پارک مادر کرمان

منبع :

تبلیغات