پارک مادر کرمان -آکا

آکاایران: این پارک از مراکز تفریحی شهر کرمان است و در بلوار پرستار واقع شده است و مجهز به سالن بولینگ می باشد .

به گزارش آکاایران: آدرس :کرمان – کرمان بلوارپرستار

,[categoriy]

آکاایران: پارک مادر کرمان

,[categoriy]

,[categoriy]

منبع :

zavaran

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات