منوجان کرمان

منوجان کرمان

منوجان را بیشتر بشناسیمشهرستان منوجان از شهرستان‌های استان کرمان است. مرکز این شهرستان شهر منوجان است. جمعیت شهرستان منوجان بنا بر سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران، برابر 63845 نفر
تبلیغات