کوهبنان کرمان

کوهبنان کرمان

کوهبنان را بیشتر بشناسیمشهرستان کوهبنان یکی از شهرستانهای استان کرمان است. این شهرستان در شمال شرقی این استان قرار گرفته و مرکز آن شهر کوهبنان است. جمعیت این شهرستان در سال ۱۳۸۵، ب
تبلیغات