کهنوج کرمان

کهنوج کرمان

کهنوج را بیتر بشناسیمشهرستان کهنوج از شهرستانهای استان کرمان است. مرکز این شهرستان شهر کهنوج است. این شهرستان بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۵ جمعیتی برابر 105207 نفر داش
تبلیغات