کوهبنان را بیشتر بشناسیم

شهرستان کوهبنان یکی از شهرستانهای استان کرمان است. این شهرستان در شمال شرقی این استان قرار گرفته و مرکز آن شهر کوهبنان است. جمعیت این شهرستان در سال ۱۳۸۵، برابر با ۲۴٫۸۷۹ نفر بوده است

تقسیمات کشوری
بخش مرکزی شهرستان کوهبنان
دهستان جور
دهستان خرمدشت (کوهبنان)
شهر: کوهبنان

بخش طغرالجرد
دهستان شعبجره
دهستان طغرالجرد
شهر: کیان‌شهر

تبلیغات