شهرستان رابر یکی از شهرستان‌های استان کرمان در جنوب شرق ایران است. مرکز این شهرستان شهر رابر می‌باشد. شهرستان رابر در سال ۱۳۸۸ خورشیدی از شهرستان بافت مستقل شد.

تقسیمات کشوری
بخش مرکزی
دهستان رابر
دهستان سیه‌بنوئیه
شهرها: رابر

بخش هنزا
دهستان جواران
دهستان هنزا

تبلیغات