جیرفت کرمان

 

جیرفت را بیشتر بشناسیم

شهرستان جیرفت یکی از شهرستان‌های استان کرمان است. مرکز این شهرستان شهر جیرفت است. جمعیت شهرستان جیرفت بنا بر سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران، برابر ۱۸۷٫۵۹۵ نفر است.

تقسیمات کشوری
شهرها: جیرفت، جبالبارز، درب بهشت.
بخش مرکزی شهرستان جیرفت
دهستان اسفندقه
دهستان اسلام آباد (جیرفت)
دهستان خاتون آباد (جیرفت)
دهستان دولت آباد (جیرفت)
دهستان هلیل
شهر: جیرفت

بخش ساردوئیه
دهستان دلفارد
دهستان ساردوئیه
دهستان گور
شهر: درب بهشت

بخش جبالبارز
دهستان رضوان (جیرفت)
دهستان سغدر
دهستان مسکون
شهر: جبالبارز

تبلیغات