قلعه گنج را بیشتر بشناسیم

هرستانهای استان کرمان است. این شهرستان در جنوب این استان قرار گرفته و مرکز آن شهر قلعه گنج است. جمعیت این شهرستان در سال ۱۳۸۵، برابر با ۷۰٫۲۹۲ نفر بوده است

تقسیمات کشوری
بخش مرکزی شهرستان قلعه گنج
دهستان قلعه گنج
دهستان سرخ قلعه
شهر: قلعه گنج

بخش چاه دادخدا
دهستان چاه دادخدا
دهستان رمشک
دهستان مارز

تبلیغات