شهر ارواح - آکا

شهرت کلوت ها معمار ندارد. خیابان ها، ساختمان ها و هر چیزی که رنگ و بویی از خشت و گل های سر هم شده داشته باشد، به دست معمار طبیعت ساخته شده است. بناهایی از خاک و باد و آب...

اینجا حاکمیت با خاک است. آنقدر که نه انسان در سرزمین کلوت و لوت حق حیات دارد، نه گیاه و نه هیچ جاندار دیگری. شاید اگر کمی دل به خرافات و خیالات قدیمی ها بدهیم، ما هم بگوییم که شهر کلوت ها را ارواح قبضه کرده اند! ارواحی که شب ها با صداهایی وهم انگیز فریادشان موجودات دیگر را از خود می رانند و از کویر دور می کنند! درست مثل همان چیزی که مردم آبادی های اطراف درباره کلوت فکر می کردند.

شاید اگر کمی دل به خرافات و خیالات قدیمی ها بدهیم، ما هم بگوییم که

شهر کلوت ها را ارواح قبضه کرده اند! ارواحی که شب ها با صداهایی

وهم انگیز فریادشان موجودات دیگر را از خود می رانند و از کویر دور می کنند!

شهر ارواح - آکا

قدیمی های کویر می گفتند که در کلوت، ارواح تمام راه ها را بر مسافران بسته اند. آنها با طبیعتی که هر لحظه به شکل فریبنده ای تغییر چهره می دهد، شرایط را برای گم شدن و بلعیدن شما مهیا کرده اند! امروز اما می دانیم که روح، همان باد و زوزه کشدار آن در کویر است، که البته این هم چیزی از احتمال گم شدن شما در کویر، کم نمی کند. با این حال اگر دوست دارید این کویر شگفت انگیز را ببینید، باید سری به کویر لوت در کرمان بزنید. در لوت مرکزی شما فرصت این را دارید که نمک زار، تپه های شنی (رمل)، ریگوزار و از همه مهمتر کلوت ها را ببینید. کلوت ها از مرکز لوت تا غرب آن کشیده شده اند. ساختمان های کوچک و بزرگی که با فرسایش شدید آبی و بادی، در گوشه گوشه صحرا به وجود آمده اند و یکی از زیباترین جاذبه های کویری دنیا به شمار می روند. آنها قسمتی از حاشیه غربی دشت لوت را درسطحی به عرض ٨٠ کیلومتر و طول ١٤٥ کیلومترپوشانده اند و تنها حاکمان خاک خشک کویر هستند.

قانون شهر کلوت ها بر تغییر و ناپایداری است. ناپایداری طبیعت، ناپایداری بنا، ناپایداری انسان حتی! شاید به همین دلیل است که اگر دو بار به کلوت سفر کنید، تصویر بناهای این شهر را هر بار یک طور جدید می بینید. بناهایی که آب و خاک و باد هر روز طرح تازه ای برای ساختن آن دارند

شهر ارواح - آکا

قانون شهر کلوت ها بر تغییر و ناپایداری است. ناپایداری طبیعت، ناپایداری بنا، ناپایداری انسان حتی! شاید به همین دلیل است که اگر دو بار به کلوت سفر کنید، تصویر بناهای این شهر را هر بار یک طور جدید می بینید. بناهایی که آب و خاک و باد هر روز طرح تازه ای برای ساختن آن دارند!

اما این تنها جاذبه کویر لوت نیست. در کویر لوت مجموعه ای از تمام زیبایی هایی که هر گردشگر کویر دوست دارد، دیده می شود. نمکزارهایی با کرت بندی شش ضلعی، تپه های شنی (رمل)، کلوت ها و رود کال شور... یعنی همان رودی که از کوه های مزار سرچشمه می گیرد و بعد از عبور از دل کویر، با تبخیر شدن و فرو رفتن در اعماق کویر ناپدید می شود و تنها رد سفید نمک از آن باقی می ماند. بنابراین اگر هنوز هم برای دیدن متنوع ترین کویر دنیا اقدام نکرده اید، تا وقت سفر تمام نشده، دست به کار شوید. وگرنه از نیمه خرداد به بعد که شرایط برای کویر نوردی دشوار می شود، مجبورید آرزوی کویر رفتن را تا معتدل شدن هوا به تاخیر بیندازید!


گروه گردشگری تبیان
 

گردآوری ایران شناسی آکاایران

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دشت لوت استان

تبلیغات