» ورود به «مرز مهران» متوقف شد

» ورود به «مرز مهران» متوقف شد

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با بیان اینکه ۳ تا ۸هزار نفر از افراد فاقد مدارک قانونی در مرز مهران مشاهده شده اند، گفت: به دلیل وجود این افراد تا عاد
   مرز مهران تا اطلاع ثانوی بسته است

مرز مهران تا اطلاع ثانوی بسته است

فرمانده مرزبانی ناجا گفت: تا اطلاع ثانوی مرز مهران از طرف کشور عراق بسته شده است. مرز مهران تا اطلاع ثانوی بسته است سردار قاسم رضایی فرمانده
تبلیغات