ایوان سنگی نیاق

با ایوان سنگی نیاق در قزوین آشنا شوید

ایوان سنگی نیاق در یکی از روستاهای قزوین قرار دارد که داستان ها و افسانه های زیادی در مورد این ایوان وجود دارد که بیشتر این داستان ها جنبه مذهبی دارند نیاق یکی از روستاهای استان
ایوان سنگی نیاق

ایوان سنگی نیاق

ایوان سنگی نیاق روستای نیاق در 17 کیلومتری قزوین و ایوان سنگی در سمت غرب روستای نیاق قرار گرفته است شنیدن افسانه ها و تاریخ جایی که برای گردش به آنجا می رویم بخش جذاب سفرما
گوردخمه ایوان فرهاد (بام فرهاد)

گوردخمه ایوان فرهاد (بام فرهاد)

این اثر اورارتویی در دل کوهی به نام "سنگر" در هفت کیلومتری شهر ماکو از دوره هزاره اول ق . م به یادگار مانده است.  این گوردخمه از نظر شکل و ابعاد مانند مقای

تبلیغات