غار کبوترلان ایلام - آکا ایران

آدرس:  مجاورت روستای آکره بید زرین آباد
مکان:  طبـیـعی
 


غار کبوترلان در ارتفاعات کبیرکوه، به فاصله چهار کیلومتر از غار ملک و در مجاورت روستای آکره بید زرین آباد قرار دارد.


طول غار کبوترلان 400 متر، ارتفاع آن بین 5 تا 30 متر و دهانه آن چاه مانند است. این غار دارای استالاگتیت ها و استالاگمیت های بسیار زیبایی است.

غار کبوترلان ایلام گردآوری توسط بخش شهرهای استان ایلام- دیدنی های استان ایلام سایت آکاایران
تبلیغات