جاسک هرمزگان  ایران

جاسک هرمزگان ایران

شهرستان بندر جاسک از شهرستان‌های استان هرمزگان در جنوب ایران است. جمعیتجمعیت شهرستان جاسک طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ ، برابر با 78693 نفر بوده‌است بخش‌هاشهرستان ب
تبلیغات