هشت بندی را بیشتر بشناسیم

هَشت‌بَندی از شهرهای استان هرمزگان ایران است.

شهر هشت‌بندی در /۱۰/۱۲۱۳۸۶ خورشیدی تأسیس شد و در بخش توکهور شهرستان میناب قرار دارد. هشت‌بندی پیش از شهر شدن، روستایی بود از توابع کوی هجرت

بیش‌تر مردمان آن مهاجران از روستاها و کوهپایه‌های اطراف می‌باشند که در این سرزمین به‌کار کشاورزی مشغول هستند. این شهر در 65 کیلومتری میناب واقع گردیده‌است و با استان کرمان هم‌مرز می‌باشد.

تبلیغات