جزایر سه‌گانه کشورمان در سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس به عنوان بخشی از خاک جمهوری اسلامی ایران به دلیل طبعیت بکر و زیبا، چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند.
به گزارش خبرنگار اعزامی باشگاه خبرنگاران؛ جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ، و تنب کوچک ایران در سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس به عنوان بخش مهمی از خاک جمهوری اسلامی ایران در جنوب این مرز و بوم قرار دارد.

این جزایر به دلیل طبیعت بکر و زیبا  چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند؛ تصاویر زیر مربوط به جزایر ابوموسی، تنب بزرگ، تنب‌کوچک، سیری، هنگام و قشم است.

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا

زیبایی جزایر سه‌گانه همیشه ایرانی به روایت تصاویر - آکا


گزارش تصویری از: وحید عظیم‌نیا
گردآوری ایران شناسی و گردشگری آکا
تبلیغات