دمق استان همدان - آکا ایران

دمق شهری است در استان همدان ایران. دمق مرکز بخش سردرود شهرستان رزن است.

zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات