شهر سامن در حدود ۱۵ کیلومتری جنوب غربی ملایر و در راه ملایر-بروجرد قرار دارد. محصول اصلی باغات این شهر گردو ، انگور و بادام است .خیار شور نیز یکی دیگر از محصولات این شهر است که جزو محصولات صادراتی به خارج از کشور نیز میباشد

تبلیغات