حمام حاج آقا تراب نهاوند از آثار دوره قاجار است که در بافت قدیمی شهر نهاوند واقع شده و از قسمت‌های تون، حمام سرد و گرم، حجره شاه نشیر، خزینه تشکیل شده، و شامل تزئیناتی نظیر نبرد رستم با دیر سفید، آهک‌بری و کاشی‌کاری است و در سال 56 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

حمام حاج آقا تراب نهاوند همدان - آکا ایران

حمام حاج آقا تراب نهاوند همدان - آکا ایران

حمام حاج آقا تراب نهاوند همدان - آکا ایران

تبلیغات