آکا ایران

مراوه تپه گلستان آکا ایران

  شهرستان مَراوه‌تَپه از شهرستان‌های استان گلستان و ترکمنصحرای ایران است. مرکز این شهرستان شهر مراوه‌تپه است. این شهرستان در شمال خاوری ایران در نزدیکی مرز ترکمنستان واقع

تبلیغات