آق قلا را بیشتر بشناسیم

شهرستان آق‌قلا یکی از شهرستانهای ایران است که در استان گلستان قرار دارد. مرکز این شهرستان، شهر آق‌قلا است.

جمعیت شهرستان آق قلا در سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۰۹٫۹۰۳ نفر بوده است

تقسیمات کشوری
بخش مرکزی شهرستان آق‌قلا
دهستان آق التین
دهستان شیخ موسی
دهستان گرگان بوی
شهر: آق قلا

بخش وشمگیر
دهستان مزرعه جنوبی
دهستان مزرعه شمالی
شهر: انبار آلوم

تبلیغات