کلاله گلستان آکا ایران

 

[categoriy],کلاله,گلستان,ایران

 

شهرستان کلاله یکی از شهرستانهای ایران در استان گلستان است. شهر کلاله مرکز این شهرستان است.

جمعیت شهرستان کلاله در سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۵۳٫۲۶۱ نفر بوده است

شهرستان کلاله با چهار هزار و ‪ ۹۶۲‬کیلومتر مربع وسعت در شرق استان گلستان قرار دارد، در این شهرستان علاوه بر عشایر کوچنده اکراد شمال خراسان، حدود ‪ ۱۶۰‬هزار نفر سکونت دارند که ترکیب جمعیتی آن را قوم فارس، ترکمن، سیستانی، بلوچ تشکیل می‌دهند.

بخش مرکزی شهرستان کلاله
دهستان آق سو
دهستان تمران
دهستان زاو کوه (مرکز: گوکجه، مرکز قبلی: پیش‌کمر)
دهستان کنگور
شهر: کلاله

بخش پیش‌کمر (مرکز: پیش‌کمر)
دهستان زاو ‌کوه
دهستان عرب‌داغ
در سال ۱۳۸۶ بخش مراوه‌تپه در شمال شهرستان کلاله به شهرستان ارتقاء یافت و از آن جدا شد. دهستان پیش‌کمر نیز در آن سال به بخش ارتقاء یافت.


کلاله گلستان آکا ایران گردآوری توسط بخش شهرهای استان گلستان- دیدنی های استان گلستان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات