نام

درجه

تلفن

نشانی

سرفراز

**

3357866

گرگان* بلوار جرجان

طهماسبی جدید

**

4422780

گرگان* خیابان جمهوری

طهماسبی قدیم

*

09111717791

گرگان* خیابان جمهوری

معروف

*

4425591

گرگان* خیابان جمهوری

مجتمع جهانگردی ناهارخوران

**

5521278

گرگان*ناهارخوران

شهرداری

**

5524077

گرگان*ناهارخوران

آذین

****

7-4423004

گرگان* 5 کیلومتری جاده تهران

راه و ماه 

**

5520050

گرگان* بلوار ناهارخوران

فرهنگیان گرگان

***

3-5521652

گرگان* بلوار ناهارخوران

نام

درجه

 تلفن

توریست

**

3353797

بنفشه

**

2224647

رازی

**

2224613

پارس

**

2229550

خیام

***

2224924

گروه گردشگری تبیان

 

گردآوری ایران شناسی آکاایران

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

اقامتگاه تخت دار منصور , اقامت گاه های ایران , اقامتگاه های ایران

تبلیغات