اقامتگاه های استان گلستان - آکا


نام

درجه

تلفن

نشانی

سرفراز

**

3357866

گرگان* بلوار جرجان

طهماسبی جدید

**

4422780

گرگان* خیابان جمهوری

طهماسبی قدیم

*

09111717791

گرگان* خیابان جمهوری

معروف

*

4425591

گرگان* خیابان جمهوری

مجتمع جهانگردی ناهارخوران

**

5521278

گرگان*ناهارخوران

شهرداری

**

5524077

گرگان*ناهارخوران

آذین

****

7-4423004

گرگان* 5 کیلومتری جاده تهران

راه و ماه 

**

5520050

گرگان* بلوار ناهارخوران

فرهنگیان گرگان

***

3-5521652

گرگان* بلوار ناهارخوران

 

نام

درجه

 تلفن

توریست

**

3353797

بنفشه

**

2224647

رازی

**

2224613

پارس

**

2229550

خیام

***

2224924

گروه گردشگری تبیان

 

گردآوری ایران شناسی آکاایران
zavaran

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات