تصاویر تاسف‌بار: تبر بر ریشه طبیعت شمال -آکا

خبرگزاری مهر: جنگلهای هیرکانی استان گلستان که از مهمترین منابع طبیعی ایران است در سالهای اخیر مورد تخریب و هجوم به منظور ساخت و ساز قرار گرفته است.


گردآوری ایران شناسی آکاایران
تصاویر تاسف‌بار: تبر بر ریشه طبیعت شمال گردآوری توسط بخش شهرهای استان گلستان- دیدنی های استان گلستان سایت آکاایران
zavaran

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات