صومعه تاتو  |  نماد فرهنگ و معنویت ارمنستان

صومعه تاتو | نماد فرهنگ و معنویت ارمنستان

ارمنستان، کشوری کوچک و هم مرز با سرزمین عزیزمان ایران است که به سبب دسترسی مناسب و هزینه های بسیار پایینش، یکی از مقاصد پر طرفدار، برای سفری چند روزه در میان هموطنان‌ما

تبلیغات