املش گیلان

 

رستان اَملَش از شهرستان‌های شمالی ایران واقع در استان گیلان است. مرکز آن شهر املش است.

تقسیمات کشوری
این شهرستان شامل دو بخش رانکوه و مرکزی و پنج دهستان به نامهای سمام، شبخوسلات، کجید، املش جنوبی و املش شمالی است.

 

بخش مرکزی شهرستان املش
دهستان املش جنوبى
دهستان املش شمالى
شهر: املش

بخش رانکوه
دهستان سمام
دهستان شبخوس لات
دهستان کجید
شهر: رانکوه


جمعیت
این شهرستان برپایه سرشماری سال ۱۳۷۵ دارای جمعیتی بالغ بر ۵۰۷۱۶ نفر می‌باشد.

تبلیغات