قلعه باستانی سنگی قم - آکا

 قلعه سنگی قم در حاشیه قمرود و در شمال کوه سفید و در جوار کاروان سرای کاج واقع است و این بنای تاریخی متعلق به دوره اشکانی است.

قلعه باستانی سنگی قم
776826_orig.jpg


776828_orig.jpg

776824_orig.jpg

776825_orig.jpg

776822_orig.jpg776823_orig.jpg

776820_orig.jpg

776818_orig.jpg

776819_orig.jpg

776816_orig.jpg

776815_orig.jpg

776813_orig.jpg

776814_orig.jpg

776811_orig.jpg

776812_orig.jpg

776809_orig.jpg

776810_orig.jpg

776807_orig.jpg

776808_orig.jpg

776805_orig.jpg

776806_orig.jpg

776804_orig.jpg


خبرگزاری مهر

قلعه باستانی سنگی قم گردآوری توسط بخش شهرهای استان قم- دیدنی های استان قم سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات