استان قم

 

سلفچگان یکی از شهرهای استان قم است که در بخش سلفچگان شهرستان قم واقع شده‌است.

این شهر با داشتن ۷۰۷ نفر جمعیت ، مرکز بخش سلفچگان می باشد.

این شهر دارای اهمیت ارتباطی بسیار زیادی است. به طوریکه راه آهن سراسری شمال-جنوب و راه آهن تهران-شرق کشور از این شهر می گذرند.

همچنین آزاد راه های قم-کاشان و تهران-اصفهان و تهران-ساوه-همدان و تهران-اراک همگی از درون این شهر عبور می کنند.

از اینرو بیشتر مردم سلفچگان به کارهای خدماتی جاده ای اشتغال دارند.

تبلیغات