شهرستان اسفرورین از استان قزوین

اسفرورین شهری کوچک است که از دید آب و هوایی نسبتاً سردسیر و پربارش است و در پیرامون آن زمینهای کشاورزی (به ویژه کدخدازمین) وجود دارد که بیشتر تاکستانهای انگور هستند. در باختر این شهر کوه‌های رامند و سیاه‌کوه واقع شده و رودخانهٔ خررود از آن منطقه می‌گذرد. تپه بزرگ باستانی در داخل شهر و تپه تاریخی دیگری به نام خروزان در جنوب خاوری آن قرار دارد که گمان می‌رود مربوط به زمان ساسانی باشد.

 

اسفرورین قزوین

مردم اسفرورین بیشتر شیعه هستند و همه مردم به زبان تاتی سخن می گویند. پیشهٔ بیشتر مردم اسفرورین کشاورزی، باغ‌داری و کارگری و از همه مهمتر معلمی است. آجر، انگور و کشمش (یا به عبارتی طلای شیرین) از محصولات مهم اسفرورین هستند.

مکان های تاریخی :

تپة اسفرورین: در روستای اسفرورین رامند، مربوط به دوران پیش از اسلام و دورة اسلامی

 

تبلیغات