البرز قزوین - آکا ایران

شهرستان البرز را بیشتر بشناسیم

شهرستان اَلبُرز یکی از شهرستانهای استان قزوین ایران است. مرکز این شهرستان، شهر الوند است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۸۲٫۱۲۶ نفر بوده است

b5qgk9_400

 

تقسیمات کشوری
بخش محمدیه
دهستان حصارخروان
دهستان شریف آباد
شهرها: محمدیه و بیدستان

d63br_400

بخش مرکزی شهرستان البرز
دهستان پیریوسفیان
دهستان نصرت آباد
شهر: الوند

 

zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات