محمدیه قزوین

 

شهر محمدیه ( زیباشهر ) از توابع شهرستان البرز استان قزوین ، در 15 کیلومتری شرق شهرستان قزوین حدفاصل جاده ترانزیت تهران - قزوین و بزرگراه تهران - زنجان با دسترسی مطلوب به شرایانهای تجاری و نیز خطوط ریلی در سالهای اول انقلاب بنیان ساخت آن نهاده شد. هسته اولیه این شهر با دو خیابان شرقی و غربی به نامهای حافظ و سعدی بوده و پس از آن با مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین اساس توسعه آن تحت عنوان شهرک باورس طرح ریزی و آغاز گردید.

 از آنجا که این شهر با عملکرد خوابگاهی و استقرار شهرکهای صنعتی البرز و کاسپین و نیز کارخانجات تولیدی حومه در مجاورت آن جاذب جمعیت کارگر و کارمندی صنایع گردیده ، لذا هسته ابتدایی آن نیز با تعاونی های مسکن کارگری آغاز و در نهایت در سال 1374 شهرداری اعلام موجودیت نمود و با حسن اجرای مقررات و قوانین توسعه کالبدی : امواج توسعه آن به کنترل مدیریت شهری در آمد و مناطق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 طی مدت 12 سال یکی پس از دیگری با نظارت فنی و اجرای ضوابط شهری متولد و پا به عرصه وجود گذاشتند و پذیرش جمعیت سرریز مرکز استان قزوین و نیز کارکنان شرکتهای جدیدالتأسیس ، مسوولیت مدیریت شهری را افزونتر و نهایتاً درجه شهرداری محمدیه را به 7رساند.شهر محمدیه به علت ویژگیهای منحصر به فرد کالبدی و تلاش مستمر شهرداری و شورای شهر و نیز همدلی دفتر فنی استانداری و سازمان مسکن و شهرسازی استان و دیگر مسوولین ذیربط در توسعه معقول ساختاری آن ، این شهر را به نقطه پایلوت بسیاری از طرحهای مطالعاتی و اجرایی مبدل نموده ، بطوریکه در بسیاری از جهات از جمله خدمات ویژه شهری و اجرای ضوابط به یکی از شهرهای برتر کشور و بهترین شهر استان قزوین تبدیل نموده و چون نگینی درخشان در عرصه شهرسازی استان و منطقه خودنمایی می کند. دسترسی مطلوب شهروندان به خدمات مختلف ، افزایش سرانه های خدماتی از جمله فضای سبز ، عمران ، خدمات شهری ، ورزشی و فرهنگی و دیگر جاذبه های شهری موقعیت ویژه ای به شهر محمدیه بخشیده و توسعه روزافزون آن در ارتفاع و افق مدیران و مسوولان را بر آن داشت تا بامکان یابی فاز 2توسعه این شهر (شمال اتوبان) پذیرای اسکان خیل مهاجران شهری در افق طرح های خود باشد

تبلیغات